Stand van zaken 2020

In dit bericht doen we verslag van de ontwikkelingen binnen de vereniging. Over wat we het afgelopen jaar bereikt hebben en over wat we niet bereikt hebben.

Wat hebben we bereikt?

Meldingen schouw
Van de 54 meldingen gemaakt bij de schouw zijn er op 1 januari 2020 25 opgelost. Na het overleg met MVGM en Bouwinvest in juli dit jaar staan er nog maar 11 meldingen open.

Servicekosten
De teveel in rekening gebrachte servicekosten over de periode 2013 t/m 2017 zijn terugbetaald. In totaal betreft dit ongeveer € 18.470,00. Het schoonmaakbedrijf heeft extra kosten opgegeven voor werkzaamheden die al in het basis contract zijn opgenomen. De kosten zijn in mindering gebracht. Bij de controle van de servicekosten vielen de hoge kosten voor de lampen in de gemeenschappelijke ruimten op. MVGM heeft dit opgepakt en afgehandeld.

Vlonders dak parkeergarage Louis Pregerkade/Stieltjesstraat
De vlonders op het dak van de parkeergarage, die deel uitmaken van de vluchtroute bij brand, waren door en door verrot. Met de melding dat wij de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) zouden inschakelen is Bouwinvest binnen een week gestart met het verwijderen van de vlonders. Ook is toegezegd dat er dit jaar nog nieuwe dakbedekking en vlonders worden gelegd.

Zware deuren Stieltjesstraat
De zware deuren van de containerruimtes aan de Stieltjesstraat waren slecht te openen, sloten en klinken waren vaak defect. Bovendien was er geluidsoverlast bij het dichtvallen van de deur. De deuren zijn voorzien van een automatisch deursysteem.

Onderhoudsplanning
MVGM was erg terughoudend met het verstrekken van een planning uit te voeren onderhouds- werkzaamheden voor het komende jaar. Wij hebben bij MVGM een officieel verzoek ingediend waarin verwezen werd naar de Overlegwet. Wij hebben nu de planning (op hoofdlijnen) ontvangen tot het jaar 2029.

Liften Louis Pregerkade
Er kwamen veel klachten binnen over de liften LP kade. Er verbeterde nauwelijks iets. Wij hebben het storingsrapport opgevraagd bij de firma Kone. De problemen waren aanzienlijk en uiteindelijk heeft Bouwinvest besloten het groot onderhoud dit jaar nog uit te voeren. Het groot onderhoud is inmiddels afgerond en we hebben ondanks alle problemen er hopelijk goed functionerende liften voor terug gekregen. De houders voor de flyers zullen worden teruggeplaatst.

Overleg MVGM en VvE
Als er beslissingen moeten worden genomen waar de VvE en/of de eigenaar van de winkelpanden bij betrokken zijn kan dat wel erg lang duren MVGM heeft daarover afspraken gemaakt met de VvE en de eigenaar van de winkelpanden.

Glasbewassing Louis Pregerkade
De moeilijk te bereiken ramen aan de Louis Pregerkade zijn al heel lang niet schoongemaakt. Om bij die ramen te komen moet er gebruik worden gemaakt van een hoogwerker. Die hoogwerker kan er alleen staan als er parkeerplaatsen worden vrij gehouden. Dit probleem bestaat al heel lang en is de reden geweest om de directeur van Bouwinvest een boze mail te sturen. Dat heeft op 27 juli 2020 tot een overleg geleid met MVGM, Bouwinvest en de bewonersvereniging. Er is nu afgesproken dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de hoogwerker. Het dak van het complex is inmiddels van ankers voorzien, zodat abseilers de lastig bereikbare ramen kunnen schoonmaken. Eind 2020 moet alles ingericht zijn om het wassen van de ramen aan de Louis Pregerkade op een goede manier te volbrengen.

Wat hebben we niet bereikt?

Daktuin Stieltjesstraat
In mei 2018 hebben we een voorstel gedaan voor een daktuin. Het dek van de parkeergarage was (en is) aan onderhoud toe. MVGM/Bouwinvest heeft een ontwerp gemaakt, maar dat is in juli 2020 weer ingetrokken. Reden: de hoge kosten en de mogelijke bezwaren van de omwonenden en de VvE.

Fietsenstalling
Begin 2018 hebben we met instemming van Bouwinvest onder de bewoners een enquete gehouden over de wenselijkheid van een afgesloten fietsenstalling. In juni 2019 is er hierover overleg geweest met Bouwinvest. De Bewonersvereniging heeft hiervoor, met tekeningen, een voorstel voor gedaan. Bouwinvest komt in juni 2020 terug op zijn toezegging. Reden: met name de kosten van de automatische toegangsdeuren.

Camera bewaking
In januari 2019 heeft ook de wijkagent dit plan gesteund bij MVGM. Het betreft camera’s in de parkeergarages en de containerruimtes. In juli 2020 heeft Bouwinvest uitgelegd waarom er geen camera toezicht komt: opnieuw de kosten, maar ook de juridische problemen rond het bekijken van de beelden. Het probleem van het grof vuil in de containerruimtes wordt in een nieuwsbrief van MVGM opgenomen.

Parkeerbeleid
Wij hebben MVGM en Bouwinvest verzocht nu eens duidelijk in een nieuwsbrief uiteen te zetten wat het parkeerbeleid is van auto’s, scooters, scootmobielen en fietsen. MVGM en Bouwinvest zegt dat dit al duidelijk wordt gemeld bij het afsluiten van het huurcontract. Als bewoners vragen hebben kunnen zij terecht bij MVGM.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief van oktober 2020.