wonen

Hier vind u praktische tips en informatie over wonen in de Landtong.

MVGM Woningmanagement

Uw appartementen zijn eigendom van Bouwinvest en worden beheerd door MVGM Woningmanagement.

Storingen of defecten in de woning of in de algemene ruimten kunt u melden aan het Klant Contact Center van MVGM Woningmanagement. Dit kan via telefoonnummer: 088-432 4100 (dit telefoonnummer is zeven dagen per week bereikbaar), of via email aan kcc.wonen@mvgm.nl.

Wilt u als huurder een vraag stellen of een melding van technische aard maken? Dit kan ook via het online Mijn MVGM portaal. Via Mijn MVGM heeft u altijd snel, veilig en plaatsonafhankelijk toegang tot een beveiligde omgeving waar uw documenten en informatie tot uw beschikking staan.

Heeft u nog geen inloggegevens? Neem contact op met uw MVGM aanspreekpunt.

Huismeester Frans Kilian

Voor de gebouwen en huurwoningen Louis Pregerkade en Stieltjesstraat is op gezette tijden een  huismeester aanwezig, huismeester Frans Kilian.

 • Hij voert kleine reparaties uit in de algemene ruimtes zoals het vervangen van lampen.
 • Hij signaleert gebreken in het onderhoud aan het gebouw of in de omgeving van het gebouw.
 • Hij doet dit ook samen met enkele bestuursleden van de bewonersvereniging bij de regelmatig uitgevoerde audit of schouw.
 • Hij maakt het voor derden mogelijk om werkzaamheden aan het gebouw uit te voeren,  bijvoorbeeld door toegang tot ruimtes te verschaffen. Hij controleert de werkzaamheden aan het gebouw.
 • Hij ziet toe op een goede naleving van de gedragsregels en voorschriften door bewoners en bezoekers van het complex.
 • Hij houdt toezicht op schoonmaakwerkzaamheden in en rond het complex.
 • Hij verleent ondersteuning bij en voert ook zelfstandig van inspecties uit bij opleveringen aan nieuwe huurders.
 • Opname meterstanden elektra en water algemene ruimtes. Stelt een verbruiksoverzicht op ten behoeve van de bewonersvereniging.
 • Ondersteuning bij calamiteiten, brand, inbraak, lekkages.
 • Sleutelbeheer van de parkeergarages.
 • Aanspreekpunt huurders bij storingen algemene ruimtes.
 • Ondersteuning bij meldingen van storingen van woningen.
 • Vervanging van bijvoorbeeld lampen in de openbare ruimtes, hang en sluitwerk .
 • Klachten over de schoonmaak algemene ruimtes.
 • Hij is elke werkdag van 12.45 – 16.00 uur aanwezig in het complex.
 • Gedurende deze tijden is de huismeester te bereiken via 06-11323816. Buiten deze tijden zal de telefoon uit staan en kan een voicemail worden ingesproken. U kunt ook een mail sturen naar huismeesterlandtong@gmail.com

Parkeren

Parkeren van een auto of scooter? Hier vindt u informatie.

U kunt bij MVGM een parkeerplaats huren voor uw auto en/of scooter. Indien er geen parkeerplekken meer beschikbaar zijn in de parkeergarage bij uw eigen gebouwdeel wordt u verwezen naar een parkeerplaats in een andere parkeergarage. 

Momenteel worden er geen ”garage-volverklaringen” afgegeven ten behoeve van een parkeervergunning op de Kop van Zuid. In het kwartaaloverleg van september 2018 is dit door MVGM wederom besproken met Bouwinvest, de werkwijze is sindsdien niet gewijzigd.

Voor informatie over bijvoorbeeld bezoekersparkeervergunningen, parkeren bij een oplaadpunt, en parkeren gehandicapten verwijzen wij u naar de website van de gemeente Rotterdam.

Goed ventileren! Hoe doe je dat?

Ventileren moet, dat weet iedereen. Maar hoe, daar heeft ieder zo zijn mening over. In ons wooncomplex 'de Landtong' zijn gelukkig redelijk goede ventilatievoorzieningen aanwezig (kanalen, roosters, ramen). 

Bij oudere, niet of slecht geïsoleerde woningen zijn er meestal zoveel kieren en spleten dat er genoeg ventilatie plaatsvindt. Naarmate een woning beter geïsoleerd is en er minder kieren zijn, wordt bewust ventileren belangrijker. Natuurlijk hangt het belang van ventilatie ook sterk af van het gebruik van de woning. Een kleine woning met veel bewoners vraagt veel meer ventilatie dan een grote woning met één bewoner die veel weg is. Zijn er huisgenoten met allergieën, astma of COPD (chronische bronchitis en Longemfyseem), dan stelt dat hogere eisen aan de ventilatie dan wanneer u en uw huisgenoten nergens last van hebben. In het laatste geval zult u mogelijk al tevreden zijn met een 'matige tot redelijke' kwaliteit.

Ook belangrijk te weten is dat de woningen aan de Stieltjesstraat zijn uitgerust met mechanische toe-en afvoer en de woningen aan de Louis Pregerkade met natuurlijke toe- en afvoer (incl. extra ventilator voor afzuigkap en douche).

Ventileren is nodig om mens en dier van zuurstof te voorzien. Ook verbrandingstoestellen (kachel, geiser, gasfornuis) hebben zuurstof nodig om te branden. Ventilatie is bovendien nodig om vervuilde lucht af te voeren. De binnenlucht wordt voortdurend vervuild door allerlei luchtjes, verbrandingsgassen, rook, stof, enzovoorts. Ook ontstaat er in de woning veel woonvocht (koken, douchen, ademen, wassen, enz.). Gemiddeld is dat 7 liter per dag, bijna een emmer vol. Dat vocht moet afgevoerd worden door ventilatie.

Het wordt steeds duidelijker dat we voor onze gezondheid ruim moeten ventileren. Vooral in verband met luchtwegaandoeningen (astma of COPD) en allergieën (huisstofmijt en schimmels). Als richtlijn geldt dat er per persoon minimaal 25 m3 lucht per uur ververst moet worden als er geen bijzondere vervuilingsbronnen zijn (zoals roken). Ter illustratie: dit betekent dat in een woonkamer van bijvoorbeeld 4 bij 5 meter en 2,7 meter hoog, waarin twee personen aanwezig zijn, de lucht ieder uur volledig ververst moet worden. Als u de in uw woningaanwezige ventilatiemogelijkheden goed gebruikt, dan zult u deze norm wel halen. Als er echter gerookt wordt, moet dat vele malen meer zijn.

Luchten en ventileren: Luchten is het enkele minuten geheel verversen van de lucht van een vertrek. Ventileren is het voortdurende zwakke luchtstroom, waarbij de toevoer van frisse lucht en de afvoer van vervuilde vochtige lucht via verschillende openingen plaatsvindt. Ventilatie gebeurt onbewust via kieren en door het openen van deuren bij in- en uitlopen. Bij bewust ventileren wordt gebruik gemaakt van de ventilatievoorzieningen (roosters, kanalen, binnendeuren).

Met name in de winter zijn veel mensen bang dat met de ventilatie ook alle warmte verdwijnt. Dat is dan een reden om in de winter zeer spaarzaam te ventileren. Natuurlijk kost ventileren u warmte en dus geld, maar de warmte die met ventileren verloren gaat wordt vaak sterk overschat. Het totale gasverbruik van een gemiddelde eengezinswoning is ongeveer 2000m3. Een goed geventileerde woning verbruikt op jaarbasis ca 100-150m3 meer gas dan een slecht geventileerde woning, maar een betere kwaliteit van de binnenlucht is uitermate belangrijk voor uw wooncomfort en gezondheid. In een slecht geventileerde en vochtige woning zal u waarschijnlijk zelfs de verwarming hoger moeten zetten om het onaangename klamme gevoel te compenseren. In een dergelijk geval bespaart u niet alleen op kosten van uw gezondheid maar zou de verwachte besparing nog eens tegen kunnen vallen.