de vereniging

U bent huurder van een woning aan de Stieltjesstraat, de Louis Pregerkade of de Levie Vorstkade. Het complex waar u woont, de Landtong, heeft een bewonersvereniging die de belangen van haar leden behartigt in de richting van de beheerder en verhuurder, MVGM Vastgoedmanagement en de eigenaar, BPF/Bouwinvest.

Kerntaken

Overleg
Voor MVGM is het effectiever en efficiënter om complexe onderwerpen met betrekking tot beheer en planmatig onderhoud te bespreken met een vertegenwoordiging van de bewoners, dan met alle bewoners individueel. De bewonersvereniging informeert, signaleert en adviseert zowel naar MVGM als naar de leden toe en vormt op die manier een schakel tussen huurder en verhuurder. Niet in de laatste plaats wordt dit bereikt door samenwerking met de huismeester, de heer Frans Kilian. 
Over de jaarlijkse huurverhoging, bijstelling en afrekening van de service kosten wordt de bewonersvereniging door BPF/Bouwinvest geïnformeerd. Indien nodig vindt overleg plaats. De vereniging zet zich in om de communicatie richting renovatiewerkzaamheden op een acceptabel niveau te brengen en te houden.

Behartigen belangen
Ook onderhoudt de bewonersvereniging in het kader van een beter buurtbeheer contact met wijkagent, deelgemeente Feijenoord, Roteb en Gemeentewerken over aanpassingen en verbeteringen en sociale veiligheid in de wijk.

Activiteiten

  • Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel
  • Voorjaars activiteit
  • Najaars activiteit
  • Kerstborrel

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Klaas Kingma (voorzitter a.i.)

Patrick van der Geest (secretaris)

Joris Verhoeven (penningmeester)

Anja van Bussel (activiteiten)

Kirsten van Lom (nieuwsbrief)

Vragen of opmerkingen?
U kunt uw vragen richten aan een van onze bestuursleden
 of stuur een mail naar het secretariaatDeze mailbox wordt eens in de week gecheckt.