de vereniging

U bent huurder van een woning aan de Stieltjesstraat, de Louis Pregerkade of de Levie Vorstkade. Het complex waar u woont, de Landtong, heeft een bewonersvereniging die de belangen van haar leden behartigt in de richting van de beheerder en verhuurder, MVGM Vastgoedmanagement en de eigenaar, BPF/Bouwinvest.

Kerntaken

Behartigen belangen
De bewonersvereniging informeert, signaleert en adviseert zowel de leden als MVGM en Bouwinvest en vormt op deze manier een schakel tussen huurder en verhuurder.

Over de jaarlijkse bijstelling en afrekening van de servicekosten wordt de bewonersvereniging door BPF/Bouwinvest geïnformeerd. Zo nodig vindt er overleg en aanpassing van de bedragen plaats voordat de vereniging zijn akkoord geeft.

Samen met de huismeester wordt er een driemaandelijkse schouw (audit), uitgevoerd door enkele leden van het bestuur en enkele medewerkers van MVGM. Hierbij worden afspraken gemaakt over het onderhoud of eventuele defecten aan het gebouw. De voortgang van deze afspraken wordt bewaakt en maandelijks besproken in het bestuursoverleg. De vereniging zet zich in om de communicatie wat betreft werkzaamheden op een acceptabel niveau te brengen en te houden. Er is tijdens de schouw ook controle op de glasbewassing en de schoonmaak.

In het kader van een beter buurtbeheer onderhoudt de bewonersvereniging contact met de wijkagent, deelgemeente Feijenoord, Buurt Bestuurt, de Wijkraad en Gemeentewerken. De vereniging vindt het belangrijk dat de bewoners elkaar kennen. Ook dit vergroot de veiligheid van de buurt.

Overleg

Het bestuur van de bewonersvereniging komt een maal per maand bij elkaar. In januari van elk jaar is er een algemene ledenvergadering die afgesloten wordt met een Nieuwjaarsborrel.

Communicatie
Vier keer per jaar komt er een papieren Nieuwsbrief uit, die ook op de website van de bewonersvereniging wordt geplaatst (bereikbaar via de link onderaan deze pagina). Er is een ook Instagram- en een Facebook account.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:


Cor van Drieberge
(Voorzitter)
Stuur een bericht


Nancy Bastemeijer
(Secretaris)
Stuur een bericht


Rochefo Visser
(Penningmeester)
Stuur een bericht


Thomas Mayer
(Medewerker Schouw)

Vragen of opmerkingen?

U kunt uw vragen richten aan een van onze bestuursleden of stuur een mail naar het secretariaat.
Deze mailbox wordt eens in de week gecheckt.