word lid

Bent u al lid van de bewonersvereniging?

De bewonersvereniging informeert, signaleert en adviseert zowel richting MVGM als naar de leden toe en vormt op die manier een schakel tussen huurder en verhuurder. Niet in de laatste plaats wordt dit bereikt door samenwerking met de huismeester.

De bewonersvereniging wordt door Bouwinvest geïnformeerd over de jaarlijkse huurverhoging en de bijstelling en afrekening van de servicekosten. Indien nodig vindt overleg hierover plaats. Naast het overleg met MVGM onderhoudt de bewonersvereniging in het kader van een beter buurtbeheer ook contacten over sociale veiligheid met de wijkagent, omliggende VvE’s en de gemeente.

Hoe lid worden?

Neem contact met ons op per email of spreek ons aan in de buurt.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen 12 euro per jaar per woning.
Hiervoor ontvangt u buiten de activiteiten de bewonersinfo via een Nieuwsbrief zodat u van alle lopende zaken op de hoogte bent.

Hebt u besloten lid te worden dan graag contributie over maken op rekening:
IBAN: NL66ABNA 0405 603320 

t.a.v. penningmeester bewonersvereniging de Landtong.