Hoe voorkomen we overlast?

De laatste maanden worden bestuursleden van de bewonersvereniging en de huismeester aangesproken over geluidsoverlast.

Het zijn rare tijden. Velen van ons werken nu thuis. Er is contact met collega’s of klanten via de telefoon en er wordt vergaderd en overlegd met behulp van videoverbindingen. Dan is geluidsoverlast natuurlijk héél storend.

Harde muziek, ruzies, boren, schaven en timmeren. En er wordt wat verbouwd en geboord. Zowel het bestuur van de bewonersvereniging als de huismeester krijgen deze klachten te horen. En zij hebben gemerkt dat in deze moeilijke tijd iedereen erg gespannen is en daardoor snel geïrriteerd raakt.

Ga praten met uw buren!
Daarom hier enkele tips: praat met de buren. Zijn er afspraken te maken over de “boortijden”? En ga vooral even praten voordat het stoom uit uw oren komt! Wees verdraagzaam!

De bewonersvereniging bemiddelt niet tussen boze buren. Als u er samen niet uit komt en het een onoverkomelijk probleem wordt, neem dan contact op met de beheerder, MVGM.