in de buurt

Informatie over voorzieningen en initiatieven in onze buurt.

Buiten Beter App

Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? Meld dit bij gemeente Rotterdam. Met de BuitenBeter-app maakt u in vier eenvoudige stappen een melding over de buitenruimte. Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert!

Download de gratis BuitenBeter app op uw smartphone. Beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry en Symbian. Binnen vier tellen meldt u plaats (via automatische GPS-bepaling), probleem en foto aan bij de gemeente. Dit kan meteen op het moment én de plek van constatering.

 • Stap 1: Maak een foto
 • Stap 2: Leg de plek vast
 • Stap 3: Omschrijf het probleem
 • Stap 4: Verzend  en volg de melding
 • Problemen met bestrating of plantsoenen
 • Vervuiling, zwerfvuil en wateroverlast
 • Fietswrakken, kapot straatmeubilair (zoals bankjes en speeltoestellen) en graffiti
 • Dode dieren op de weg
 • Een probleem met de straatverlichting

 

Meer informatie

Bekijk de site van Buiten Beter voor meer informatie over deze handige app.
Melding maken zonder smartphone? Bekijk de pagina meldingen over de buitenruimte van de Gemeente Rotterdam.

Buurt Bestuurt

Zin om iets te doen voor de buurt? Sluit u dan aan bij een Buurt Bestuurt. Bij Buurt Bestuurt werken bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige, schone en leefbare wijk.

Bewoners weten het best wat er moet gebeuren in hun buurt. Ze weten welke problemen er zijn, maar hebben ook vaak nuttige ideeën om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Samen met de politie, gemeente (onder andere de afdeling Stadsbeheer) en de gebiedsorganisatie gaan zij aan het werk. Soms kan een woningcorporatie, het jongerenwerk of een andere partij meedoen. Bij elke actie worden buurtbewoners gevraagd actief mee te helpen. Zo werk je samen aan een betere buurt.

In onze wijk is Buurt Bestuurt Kop van Zuid actief.

Op het Noordereiland is ook een Buurt Bestuurt comité:
Buurt Bestuurt Noordereiland


Meer informatie

Bekijk de site van de Gemeente Rotterdam voor meer informatie over Buurt Bestuurt.

Stichting Humanitas

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Humanitas verantwoordelijk voor het uitvoeren van de welzijnsopdracht in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat zij een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van het algemeen ‘wel-zijn’ van de mensen die in het gebied Feijenoord wonen en werken.

Dit doen ze door te investeren in bestaande structuren zodat deze sterker en groter worden. Ook zetten ze in op samenwerking met voortrekkers uit de verschillende groepen bewoners en ondernemers. Ze kijken naar de dingen die er wél zijn. Ze ondersteunen bestaande initiatieven door bijvoorbeeld te helpen met het verbeteren van een verdienmodel, de communicatie te verbeteren, zodat meer mensen het initiatief weten te vinden of door financiën beschikbaar te stellen, zodat een extra boost aan het initiatief kan worden gegeven.

Om het welzijn in Feijenoord echt te verbeteren richten ze zich de komende jaren in het bijzonder op:

 • Werk (of goede dagbesteding, stage of opleiding)
 • Taal
 • Voorkomen of oplossen van schuldenproblematiek
 • Sport en cultuur

Kijk op de website: de magie van Feijenoord

De Magie van Feijenoord laat de mooie initiatieven van en door bewoners in het gebied Feijenoord zien.

De wijkagent

Rob Döding is de wijkagent voor het Kop van Zuid Entrepotgebied. Het gebied wordt begrensd door de Laan op Zuid, Stieltjesstraat, Oranjeboomstraat en de Vuurplaat. Belangrijke aandachtspunten van de wijkagent zijn inbraken in woningen en auto’s en het adviseren hoe deze zijn te voorkomen.

Samen met de collega’s werken we aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. De wijkagent loopt, fietst of rijd op een scooter door het gebied en heeft op deze manier veel contact met de bewoners, bewonersverenigingen, winkeliers en bedrijven. En dat is belangrijk, de wijkagent weet zo wat er speelt en kan soms in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog problemen voorkomen.

Acuut hulp nodig, bel altijd 112.

Voor andere zaken kunt u het best het algemene politie nummer bellen: 0900-8844. Meldingen worden altijd geregistreerd. U kunt vragen om doorverbonden te worden met de wijkagent.

Wijkraad

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en besluit over aanvragen van bewoners. De inwoners van Kop van Zuid Entrepot worden vertegenwoordigd door de wijkraad. Deze bestaat uit vijf bewoners van Kop van Zuid Entrepot. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en behartigen de belangen van inwoners én ondernemers. Iedere maand houden zij een openbare vergadering waar iedereen welkom is.

Meer weten over de wijkraad Kop van Zuid Entrepot? Kijk op de pagina van de wijkraad op de website van de Gemeente Rotterdam.