in de buurt

Informatie over voorzieningen en initiatieven in onze buurt.

Buiten Beter App

Is er op straat of in het groen iets kapot of vuil? Meld dit bij gemeente Rotterdam. Met de BuitenBeter-app maakt u in vier eenvoudige stappen een melding over de buitenruimte. Meteen op de plek én het moment dat jij het signaleert!

Download de gratis BuitenBeter app op uw smartphone. Beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry en Symbian. Binnen vier tellen meldt u plaats (via automatische GPS-bepaling), probleem en foto aan bij de gemeente. Dit kan meteen op het moment én de plek van constatering.

Buurt Bestuurt

Zin om iets te doen voor de buurt? Sluit u dan aan bij een Buurt Bestuurt. Bij Buurt Bestuurt werken bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige, schone en leefbare wijk.

Stichting Humanitas

Vanaf 1 januari 2018 is Stichting Humanitas verantwoordelijk voor het uitvoeren van de welzijnsopdracht in het gebied Feijenoord. Dit betekent dat zij een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van het algemeen ‘wel-zijn’ van de mensen die in het gebied Feijenoord wonen en werken.

De wijkagent

Rob Döding is de wijkagent voor het Kop van Zuid Entrepotgebied. Het gebied wordt begrensd door de Laan op Zuid, Stieltjesstraat, Oranjeboomstraat en de Vuurplaat. Belangrijke aandachtspunten van de wijkagent zijn inbraken in woningen en auto’s en het adviseren hoe deze zijn te voorkomen.

Wijkraad

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W en besluit over aanvragen van bewoners. De inwoners van Kop van Zuid Entrepot worden vertegenwoordigd door de wijkraad. Deze bestaat uit vijf bewoners van Kop van Zuid Entrepot. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en behartigen de belangen van inwoners én ondernemers. Iedere maand houden zij een openbare vergadering waar iedereen welkom is.