Afscheid Joris Verhoeven

Op 23 juni 2022 heeft Joris, na zich vele jaren te hebben ingespannen voor onze bewonersvereniging, uiteindelijk toch de biezen gepakt.

Tijdens zijn voorzitterschap hebben wij hem mogen leren kennen als een bevlogen man. En die bevlogenheid waarmee hij zijn werkzaamheden verrichtte, hebben niet alleen vruchten afgeworpen maar ook veel bewondering losgemaakt bij de nieuwe leden van het bestuur.

Terugblikkend op zijn doordachte en gevatte opmerkingen liet Joris ons zien dat hij de zaken zeer serieus nam en voor een ieder open staat. Afgewisseld met soms een kordaat optreden wanneer hij meende dat de tijd daar rijp voor was, werd er altijd hard gewerkt binnen het bestuur. Wij hopen de Stoomstichting hem net zo weet te waarderen, want zijn passie is onmiskenbaar.

Namens ons bestuur danken wij Joris voor al zijn toegewijde jaren in deze vereniging. En we wensen hem een prachtige tijd toe met de reislust en zijn nieuwe werkzaamheden.