Huurverhoging

Onlangs heeft u een huuraanpassingsbrief ontvangen. Daarin wordt u geïnformeerd over de huurverhoging, ingaande per 1 oktober 2020. Ook wordt u in deze brief uitgelegd waarom in de brief toch gesproken wordt over een huurverhogingsdatum 1 juli 2020.

In de Nieuwsbrief van maart hebben we aangekondigd nadere uitleg te geven over de jaarlijkse huurverhoging. Er zijn heel veel verschillende huurcontracten binnen de Landtong. De huurverhoging zal dus per woning anders zijn. Het is daarom belangrijk te weten wat voor huurcontract u heeft.

Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft kunt u alleen in uitzonderlijke gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging. In de huurovereenkomst is overeengekomen hoe de verhuurder de huur jaarlijks mag verhogen.  Hierbij is het van belang te weten welke bepalingen hierover in het huurcontract zijn opgenomen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een geliberaliseerd huurcontract?

In uw huurcontract kunnen verschillende bepalingen voorkomen als het gaat om de jaarlijkse huurverhoging. Gebruikelijk is een zogeheten ‘indexeringsclausule’. In het huurcontract kan zijn opgenomen op dat daar nog een bepaald (maximum)percentage bovenop kan komen. Kijk dit daarom na in uw huurcontract.

Indexeringsclausule
Een indexeringsclausule houdt in dat de huur jaarlijks wordt aangepast met een percentage dat is gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI-index) van het CBS. In de praktijk komt dit neer op een huurverhoging  ongeveer gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar. Voor dit jaar is deze CPI-index 1,59%.

Opslagpercentage
In uw contract kan ook staan dat u een jaarlijks een opslagpercentage moet betalen dat aan een bepaald maximum is gebonden. Behalve de huurverhoging die volgt uit de indexeringsclausule kunt u dan ieder jaar een extra huurverhoging krijgen, dit jaar is vastgesteld op 1%. Dan komt de huurverhoging dus uit op 1,59% plus 1%, resulterend in 2,59% huurverhoging.

Bezwaar maken tegen gebruikt percentage
U kunt mondeling of schriftelijk bezwaar maken bij de verhuurder als deze een ander (hoger) percentage gebruikt dan in het huurcontract is vermeld.

Heeft u een gereguleerd huurcontract?

U heeft een gereguleerd huurcontract wanneer u een sociale huurwoning huurt. Bij een gereguleerd huurcontract stelt de overheid een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging, eventueel gekoppeld aan uw inkomen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.