Fijnstof

Sinds kort hangt er in de Stieltjesstraat op de 8e etage een sensor buiten het raam die de fijnstof PM2,5 in de straat meet. PM is een afkorting van het Engelse “Particulate Matter”. De meetgegevens van de Stieltjesstraat worden centraal bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgeslagen.

Fijnstof?
Fijnstof is een verzamelnaam voor vervuilende deeltjes in de lucht. Vrijwel alle menselijke activiteit levert fijnstof op: het verkeer, de industrie en veeteelt stoten fijnstof uit. Daarnaast is er ook natuurlijke fijnstof, zoals zout, Saharazand en vulkanische as. Fijnstof veroorzaakt smog. Bij windstil weer hangt er een grijze of geelbruine waas boven de stad. Smog komt zowel in de winter als in de zomer voor. Verspreid over Nederland staan meetstations die de luchtkwaliteit meten. Als de luchtkwaliteit slechter wordt, geeft het RIVM een smogalarm af.

De hoogst gemeten waarde
De hoogste waarde die in Rotterdam is gemeten is 1000 microgram/m3. Dat was tijdens de nieuwjaarsnacht in 2018. Twee uur later was de waarde weer genormaliseerd.

Waarom fijnstof gevaarlijk is voor de mens
Hoge concentraties fijnstof zijn gevaarlijk voor mensen met longziekten en hart- en vaatziekten. Ook jonge kinderen, bejaarden, mensen met suikerziekte en mensen die zich inspannen in de buitenlucht moeten voorzichtig zijn. Niet alle soorten fijnstof zijn even gevaarlijk. De kleinste deeltjes van 2,5 micrometer en nog kleiner, zogeheten ultrafijnstof, bijvoorbeeld roet, komen diep in de longen terecht. Daardoor richten ze meer schade aan. Een onverwachte veroorzaker van fijnstof vinden we in ons eigen huis. Lotions, verf, schoonmaakmiddelen, maar ook printerinkt leveren bijna de helft van alle uitstoot. Daarmee is vervuiling door consumentenproducten twee tot drie keer zo groot als gedacht.

Voor de kleinere deeltjes (PM2,5) is de EU-norm 25 microgram/m3. De WHOadviesnorm is 10 microgram/m3. De luchtkwaliteit wordt in Nederland permanent gemeten door een heel netwerk van meetstations verspreid over Nederland.

Meer weten?
Wilt u een meer informatie, wilt u een overzicht zien van de metingen in Nederland?
Ga dan naar samenmeten.rivm.nl/dataportaal/