Privacybeleid

Privacybeleid Bewonersvereniging De Landtong

 

1. Identiteit van de vereniging

Als u lid wordt van de Bewonersvereniging De Landtong betekent dit ook dat u uitdrukkelijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy-beleid te verwerken.

 

2. Doeleinden en grondslagen

Doel waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt:

  • Het behartigen van de belangen van leden van de Bewonersvereniging De Landtong aangaande woningen in bezit van de vennootschap Bouwinvest DIRF (Dutch Institutional Residential Fund).
  • Het in standhouden van overleg tussen Bewonersvereniging De Landtong en beheerder MVGM over alle onderwerpen die verband houden met de belangen van de leden (huurders).

 

3. Gegevens die worden verwerkt zijn

a) Naam en adresgegevens van de aangesloten leden van de Bewonersvereniging De Landtong, die huurder zijn bij Bouwinvest DIRF.

b) Naam van alle leden van de bewonersvereniging zonder rechtspersoonlijkheid.

T.a.v. a en b worden tevens verwerkt:

  • E-mail adres
  • IBAN-nummer
  • Betaling contributie
  • Start- en einddatum lidmaatschap

 

4. Rechten van de betrokkenen

Alle leden hebben altijd recht op inzage in de eigen, gegevens zoals bekend bij de Bewonersvereniging De Landtong. Daarbij kan men verzoeken om correctie of verwijdering van die persoonsgegevens. Verwijdering gebeurt alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Voor klachten over privacy van de Bewonersvereniging De Landtong kan men in eerste instantie terecht bij de secretaris van de Bewonersvereniging De Landtong en daarna bij de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Beveiliging

De persoonsgegevens zijn passend beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking via de beveiligde internetverbinding en wachtwoorden op de toegang van het systeem.

 

6. Gebruik persoonsgegevens

De Bewonersvereniging De Landtong gebruikt geen diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. De Bewonersvereniging De Landtong deelt haar verzamelde persoonsgegevens niet met andere bedrijven en/of instanties.

 

7. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard zolang men lid is van de Bewonersvereniging De Landtong. Binnen één jaar na het einde van lidmaatschap zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Bovenstaande geldt niet t.a.v. gegevens waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt (financiële gegevens: 7 jaar).

 

8. Nieuwsbrieven

De leden van de Bewonersvereniging De Landtong en mensen zonder rechtspersoonlijkheid, die op de ledenlijst staan vermeld ontvangen Nieuwsbrieven met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie; daarvoor is tevoren expliciet toestemming gevraagd en gegeven door betreffende personen. In elke digitale Nieuwsbrief staat vermeld hoe men toezending kan beëindigen.

 

9. Wijzigingen

Dit privacy-beleid kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via de website van de Bewonersvereniging De Landtong bekend gemaakt.

Juli 2020