NOODOPROEP bestuur

Wij zijn met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Beste leden,

In de afgelopen maand heeft u via de nieuwsbrief, website en onze social media kunnen lezen wat de bewonersvereniging dit jaar heeft kunnen betekenen voor alle bewoners en wat we met onze acties tot nu toe hebben bereikt.

Om dit goede werk voort te zetten en ook om voortgang te geven aan wat we nog niet hebben bereikt is het van belang dat de bewonersvereniging blijft te bestaan. De inzet hierin van bestuursleden is essentieel, want wat gebeurd er als we geen bewonersvereniging en bestuur meer hebben.

  • Geen belangenbehartiging meer voor de leden.
  • Geen overleg meer met MVGM en Bouwinvest over het beleid, problemen in het complex of met huurders onderling.
  • Geen controle meer op kosten en de onderhoudsstaat van het complex.
  • Geen overleg meer over het servicekostenbeleid met de verhuurder. (De berekening van de verhuurder is tot nu toe altijd hoger uitgevallen dan wat de bewonersvereniging heeft geadviseerd en ook voor elkaar heeft gekregen)
  • Geen direct contact meer met de wijkagent, wijkraad, Humanitas en de gemeente, waardoor er minder snel hulp volgt als het in de buurt nodig is.
  • Geen activiteiten meer die door de bewonersvereniging worden georganiseerd of gesteund zoals: kennismakingsborrels, veegacties, rondleidingen, kleuracties voor de kinderen of welkomspakket voor nieuwe bewoners.
  • En wat vooral kan verdwijnen zijn de sociale contacten onderling, elkaar makkelijk aanspreken, helpen of elkaar steunen in moeilijke tijden zoals nu.

Op dit moment hebben we nog 7 gedreven bestuursleden die zich inzetten voor de belangen en het woonplezier van onze leden. Vanaf komend jaar zullen 2 bestuursleden na een lange trouwe dienst gaan stoppen. Ook onze secretaris is dit jaar wegens verhuizing gestopt als bestuurslid.

Wij zijn daarom met spoed op zoek naar nieuwe bestuursleden (algemeen, secretariaat of in andere functie).

Heeft u niet veel tijd, maar wilt u toch wat bijdragen. 
Geen probleem, alle kleine beetjes helpen. 

U bent altijd welkom om eens met ons mee te kijken/luisteren zodat u een indruk krijgt van wat er leeft en wat wij als bewonersvereniging zoal doen.

Wilt u meer weten over wat een bestuursfunctie inhoud of je aanmelden neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@bewonersvereniging-delandtong.nl of spreek ons aan in de buurt.